CSR

Layer & Mesh strävar efter att vara ett ansvarstagande företag.

CSR (Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Layer & Mesh strävar efter att vara ett ansvarstagande företag. Ett proaktivt förhållningssätt, där vi tar ansvar i relation till omvärld, kunder, leverantörer och medarbetare, är grundläggande i detta arbete. Vårt arbete för hållbar utveckling baserar sig på FN:s Global Compacts och OECD’s principer för företags agerande gällande konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöhänsyn, antikorruption och mänskliga rättigheter. Vi sponsrar ett antal olika organisationer med vår kunskap, teknik och know-how.

En bild som representerar företags samhällsansvar med en jordglob och initialerna CSR

Miljö

Vi har sedan företagets start lyft fram miljöfrågor och vill göra vad vi kan för att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi gör detta kontinuerligt genom att ständigt utveckla och förenkla miljömässigt effektiva kommunikationslösningar samt hushålla med resurser och ta hand om vårt avfall på bästa tänkbara sätt. Vid investeringar och val av leverantörer tas hänsyn till miljöaspekter för att minska materiel- och resursutnyttjande. Miljökriterier ingår som en naturlig del i vår inköpsprocess. I vårt arbete för att minska miljöpåverkan har följande fokusområden lyfts fram: Källsortering och återvinning
Utsläpp och energiförbrukning
Miljöeffektiva upphandlingar och inköp
 
Vi ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljö- och arbetsmiljölagar eller andra krav. Frågor om miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i vår verksamhet.

Stiftelsen
Lean on Me

Vi ska hjälpa barn och ungdomar nu, och sen

Oavsett om vi pratar om svår sjukdom eller olycka som kan skapa ett psykologiskt utanförskap, eller om vi pratar om barn i social misär, så ska Lean On Me och dess volontärer finnas där som en stöttepelare.
 
Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla Stiftelsen.

Läs mer

Stöd Luna och
hennes familj

Stiftelsen Lean on Me

Vi tänker återerövra livet tillsammans med Luna och fortsatta göra roliga saker så som barn ska få göra.Skapa förutsättningar för gemenskap, trygghet och samhörighet där kring lägereldens samlingspunkt som högtider är för alla familjer. Särskilt familjer som står i skärselden av ett livstrauma där möjligheten att samlas kring och med Luna är helt avgörande för oss där marken har rämnat under våra fötter.