CSR

Layer & Mesh strävar efter att vara ett ansvarstagande företag.

CSR (Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Layer & Mesh strävar efter att vara ett ansvarstagande företag. Ett proaktivt förhållningssätt, där vi tar ansvar i relation till omvärld, kunder, leverantörer och medarbetare, är grundläggande i detta arbete. Vårt arbete för hållbar utveckling baserar sig på FN:s Global Compacts och OECD’s principer för företags agerande gällande konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöhänsyn, antikorruption och mänskliga rättigheter. Vi sponsrar ett antal olika organisationer med vår kunskap, teknik och know-how.

En bild som representerar företags samhällsansvar med en jordglob och initialerna CSR

Miljö

Vi har sedan företagets start lyft fram miljöfrågor och vill göra vad vi kan för att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi gör detta kontinuerligt genom att ständigt utveckla och förenkla miljömässigt effektiva kommunikationslösningar samt hushålla med resurser och ta hand om vårt avfall på bästa tänkbara sätt. Vid investeringar och val av leverantörer tas hänsyn till miljöaspekter för att minska materiel- och resursutnyttjande. Miljökriterier ingår som en naturlig del i vår inköpsprocess. I vårt arbete för att minska miljöpåverkan har följande fokusområden lyfts fram: Källsortering och återvinning
Utsläpp och energiförbrukning
Miljöeffektiva upphandlingar och inköp
 
Vi ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljö- och arbetsmiljölagar eller andra krav. Frågor om miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i vår verksamhet.

CancerRehabFonden

Vi hjälper människor som drabbats av cancer varje dag. Vi bidrar med omtanke, resurser, rehabilitering och hjälpmedel.

Vi driver även rätten till rehabilitering genom samarbeten med andra patientorganisationer. Vi är oberoende och får inget statligt stöd för vår verksamhet. Våra bidrag kommer från privatpersoner, medlemmar och företag.
Det betyder att bakom varje utdelat bidrag finns en givare. Våra företags vänner är företag som vi har ett regelbundet samarbete med och som helt pro bono ställer upp och stöttar oss.

Tillsammans gör vi skillnad för många.

ActionAid

Som företagsvän till ActionAid bidrar Layer & Mesh med ett sponsorskap och know-how kring IT.

Genom att stödja ActionAids aktuella insamlingar hjälper ditt företag människor att förändra sin situation på lång sikt. Vi vet att effektiv fattigdomsbekämpning börjar med kvinnorna, och kvinnors rättigheter är därför integrerat i allt arbete vi gör. Det kan handla om att försvara kvinnors rätt till mark, att stärka kvinnors inflytande i politiken, hjälpa flickor att höja sina röster eller att stärka kvinnors ledarskap för att bygga upp motståndskraftiga samhällen. Klicka på länken till ActionAid och stöd dem i deras viktiga arbete.