Virtuell Fiber

Nå resurserna från hela världen!

Mjukvarudefinierade lösningar där hela nätverk byggs virtuellt ovanpå vilken tillgänglig transport som helst är en teknik som kommer att ta världen med storm. Behöver ni nå centrala resurser från en position som normalt sett inte är tillgängling så har vi en ny lösning för detta. Vi kallar vår tjänst för ”Virtuell Fiber”.

Punkter baserat på Virtuell Fiber har fullt stöd för alla våra tjänster, inklusive VLAN med QinQ och full MTU och alla varianter av internetaccess. Punkterna kan använda dubbla transportvägar för redundans, exempelvis fiber från ett stadsnät kombinerat med 4G eller DSL. Ingen fast eller publik IP-adress behövs.

Virtuell Fiber har en avtalstid på endast en dag, så även om den fungerar och är tänkt som en permanent lösning så går den även att använda tillfälligt.

Ingen konfiguration krävs. Punkterna är färdiga vid leverans.

Nu går det att upphandla en lokal Internetaccess eller använda ett 4G-abonnemang för att nå sina resurser. Detta är en solklar ersättare till dagens VPN-uppkopplingar.Två kontor åtskilda av en jordglob som är sammankopplade i ett LAN med SD-WAN.

Vad är SD-WAN?

Krypterad nätverkstrafik

Software-Defined Wide Area Network är en samling av tekniker som möjliggör nätverksåtkomst över stora geografiska områden. Kryptering och transport över flera operatörers nät är exempel på komponenter som kan innefattas i begreppet.

Vår Virtuell Fiber-produkt levereras i form av en fysisk server och används som anslutningspunkt för alla våra tjänster.

SD-WAN med Virtuell Fiber

Flexibilitet

Skapa nya anslutningar mot nätverket efter behov. Skala upp och ner er lösningen och inaktivera tjänsten när den inte längre är nödvändig.

Enkelhet

Virtuell Fiber kräver ingen konfiguration. Anslut mot er enhet och få automatisk failover och full lager 2-transport mot alla ingående punkter.

Säkerhet

Kryptering sker med spjutspetsteknologi och all trafik krypteras. Säkra kanaler skapas genom publika nätverk, helt konfigurationsfritt.

Tilläggstjänster:

VLAN

Koppla samman ert huvudkontor med era övriga kontor eller skapa anslutningar mot datacenter och virtualisering. Fullständig kontroll.

Virtual Data Center

Virtualiserad infrastruktur on demand. Placera IT-system i molnet för en skalbart lösning nu och i framtiden.

FWaaS

Skydda företagets resurser med vår virtuella brandvägg. Säkerhet internt och externt med minimal komplexitet.