Om oss

Nyfikna, seriösa och förändringsbenägna.
Vi gillar att utforska utanför föreställningens ramar

Layer & Mesh är ett utvecklingsbolag och en wholesale leverantör som erbjuder tjänster inom infrastruktur, kommunikation och virtualisering. Vi arbetar med alla fysiska bärare och framförallt datalager 1-2-3. Vårt mål är att skapa förutsättningar för våra samarbetspartners att bli morgondagens ledande IT&Telekom leverantörer. Vi levererar verktygen och ni avgör vilka ni vill förädla. Tillsammans skapar vi bättre tjänster och förutsättningar för innovation och konstruktivitet.

Vi har varit i branschen i över 25 år och är stolta över det faktum att vi nu kan utmana Nordens största telekombolag. Vi har idag Stockholms snabbaste och mest redundanta fibernät. Tjänster som tidigare bara har varit tillgängliga för enterprise företag med de ekonomiska resurserna är nu tillgängliga för småföretagare.

Vi drivs av utmaningar, utveckling och att dela vår kunskap samt resurser med andra. Vi skall göra vårt bästa för att ge nästa generation en riktigt bra start!

Layer & Meshs logotyp. Liknar ett och-tecken med två kvadratiska rutor som fasats ihop. Den undre representera mesh coh den över plattformslagret.
En bild från entren till showroomet. På bilden syns tre fotöljer, ett soffbord och en tavla över Stockholm.
På bilden syns ytterdörren mot Tegnérgatan och vårt inglasade datacenter med fyra rack-skåp.

Våra mål

Förändra, utveckla och utmana traditionstyngda branscher

Layer & Mesh vill påskynda digitaliseringen och utvecklingen i alla branscher, men kanske främst IT&Telekombranschen. Gammalt tänk och gårdagens teknik får inte stå i vägen för morgondagens idéer och innovation. Vi har viljeinriktning och ambitionen att hela tiden pröva nytt. Ibland händer det att vi misslyckas, men allt som oftast lyckas vi. Det stora målet framöver blir att inte ryckas med av framgången, utan att fortsätta vika rätt mängd tid till nyfikenhet och förnyelse.

Vi ser hellre ett rejält hopp i utvecklingskurvan än en topp i resultaträkningen.

Tors Torn

Världens första bostadsrättsförening med 100 000 Mbit/s?

Sommaren 2018 anslöt vi tillsammans med en partner en första bostadsförening med 100 000Mbit/s kapacitet. En del människor hävdar att detta är onödigt, men kom då ihåg att vi har förbättrat kapaciteten i nätet med 10 miljarder gånger hastigheten sedan början av 90-talet. Vi kommer att behöva väsentligt snabbare nät än 100 000Mbit/s när VR och AR blir ett naturligt inslag i allas vardag. Med en permanent latens om minimala 0.1ms blir de boende i Tors Torn kanske de första som har rätt teknik för att möta morgondagens högt ställda krav.

2006

ISP VERKSAMHETEN STARTAS

År 2006 fick en av grundarna en förfrågan via STOKAB. Det handlade om att leverera en fiber och internetaccess hela vägen mellan Stockholm och Nynäshamn. Vid tillfället räknades detta som en av de riktigt långa dragningarna. En över 10 mil lång fiber innebar en särskild utmaning, speciellt om man skulle få det hela att fungera på ett kostnadseffektivt sätt. Med den rätta viljan, lite mod och ny teknik lyckades vi lösa uppgiften som flertalet ISPs misslyckats med. Vi utförde arbetet och lyckades med uppgiften snabbt och kostnadseffektivt. Detta var startskottet för bildandet av Fiber Direkt.

2010

1 GE standard

Fiber Direkt vill utmana branschen och kopplar samman all Stokab noder med gigabitlänkar. Det är ungefär hit i utvecklingskurvan övriga ISP:s har nått vid dags datum.

2014

NO LEGACY PROJECT STARTAS

Vi tvingar in ett nytänk som får genomsyra allt inom verksamheten. Vi antar en ny agil modell för utveckling, som snabbt tar oss till ledarpositionen avseende just förnyelsetakt. Utan samma tunga kundbas och förlegade infrastruktur som andra ISP:s har kan vi påskynda vår tekniska förändringsprocess. Vi påbörjar implementering av det senaste inom nätverksteknik och datakommunikation. Vi lovar även oss själva att ständigt utmana gamla mönster och traditioner vi skapar med tiden.

2016

TRILL NETWORK SKAPAT

Fiber Direkt 2.0 lanseras. Vi undviker protokollet MPLS till förmån för TRILL. Med protokollet TRILL löser vi mycket av de kapacitetsproblem som andra ISP:s brottas med. Alla nätverkets noder kan nu anslutas till varandra i en full mesh topologi.

2017

NYA ERBJUDANDEN LANSERAS

Med en nyvunnen styrka och en ambition att utmana kan Fiber Direkt nu leverera fiberanslutningar med helt galna hastigheter. Lägsta nivå på hastighet blir nu 10Gbit/s vi prövar även på 40Gbit/s, men förstår snabbt att det är 100Gbit/s vi skall ha som standard.

2018

NY AFFÄRSMODELL och nytt namn

Fiber Direkt byter namn till Layer & Mesh och riktar sig nu mot återförsäljare och partners. Vi anammar en wholesale modell för lager 1-2-3-produkter och klustrad virtualisering.

Vad betyder vårt namn?

Layer & Mesh är ord som nu i modern tid har fått ett allt bredare genomslag världen över. 

Layer används ofta för att förklara hur kommunikation sker i olika datalager. Standardiserings organisationen ISO har skapat en bra modell som beskriver just datalager 1-7.

Mesh syftar till nätverkstopologin eller modellen full mesh, där alla noder eller accesspunkter är direkt anslutna till alla andra. Om detta implementeras tillsammans med ett protokoll som tillåter trafik på alla dessa länkar har man ett stryktåligt och redundant nät med mängder av färdvägar.

Layer & Mesh är framförallt experter på datalager 1-2-3 och full mesh-tekniken.