Våra Certifieringar

Certifierat säkert och hållbart

Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar och behov genom att ständigt förbättra och leverera produkter och tjänster med högsta säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet.

LM Layer & Mesh AB innehar certifikat för informationssäkerhet (ISO 27001) och miljö (ISO 14001).

Ledningssystemet omfattar
Utvecklande och tillhandahållande av kommunikationslösningar, lagringstjänster, drifttjänster och samlokalisering i egna datahallar.

PDF Certifikat ISO 27001:2023 ISO 14001:2015

ISO 27001:2023

Informationssäkerhet

ISO 27001 är en Europastandard för Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). Standarden specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständiga förbättringar av ett ledningssystem.

ISO 14001:2015

Miljö

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem med 55 skall-krav som kan ses som komponenter för ett miljöledningssystem. ISO 14001 bygger på ständiga förbättringar inom verksamheten.