ISPaaS

Sätt samman egna unika tjänster och få operatörsstatus

Nu lanserar vi Internet Service Provider as a Service eller ISP som tjänst. Sätt samman egna unika paket genom att kombinera era tjänster med våra. Ni slipper nu att teckna avtal med PTS och RIPE avseende nät, drift och IP-adresshanteringen.

Ni vinner även dyrbar tid genom att nyttja vår infrastruktur och kompetenta personal. Ni kan ha er plattform i drift redan inom några dagar. Med vårt modulära utbud av tjänster och produkter kan ni nu skräddarsy er infrastruktur. Att skapa och förändra en egen plattform över tid har aldrig varit enklare.

En samling produktblad med några av våra partners namn på.

Skalbart

Allt börjar med en adress eller en punkt

Med kunskap om punkten eller adressen kan man lätt se vilka möjligheter som finns. Nästa steg är att aktivera en tjänst eller en mix av tjänster till punkten. Vi har ett flertal tillgängliga kategorier av tjänster:

– Portkapacitet 1-100Gbit/s
– SLA nivåer
– Internetaccess
– Kommunikationstjänster
– Plattformstjänster

Alla tjänster som knyts till en punkt kan levereras med en avtalstid om en dag.

Exempel 1

Internetaccess 1 Gbit/s.

Sätt samman ett paket med 1Gbit/s internetaccess och IP via CGN/DHCP

– BAS punkt
– BAS SLA
– Switchport 10Gbit/s lager 3 trafik
– CGN10000

Kunden får:

Ett prisvärt paket med 1Gbit/s internetanslutning

Exempel 2

Redundant höghastighets access


– PREMIUM punkt
– PREMIUM SLA
– Switchport 100Gbit/s lager 2 trafik
– Switchport 10Gbit/s lager 3 trafik
– Internetaccess IP-5
– VLAN
– Redundans

En punkt med dubbla fiberanslutningar, dubbla fastighetsnät, failover, internetaccess, plattformsaccess med två privata VLAN och 5 st publika IPv4 adresser.

Kunden får:

Internet och intranetanslutning med en extrem kapacitet. En extra redundant fiberförbindelse och förutsättningar för att ansluta sig mot andra punkter med 100 Gbit/s kapacitet.

Exempel 3

Satellitpunkt med failover.

– Virtuell Fiber / SD-WAN
– Internetaccess IP-1
– VLAN

En ”Virtuell Fiber” med två internetaccesser, en från ett stadsnät och en från någon annan operatör i kundens område, exempelvis 4G eller DSL. VLAN till huvudkontor eller annan resurs.

Kunden får:

Internetanslutningar från två olika operatörer med automatisk failover. Utöver detta får kunden ett privat VLAN som kan sammankopplas med ett nätverk var som helst i Sverige samt fast extern IP-adress.

Vill du veta mer? Prata med våra nätverksexperter.