Plattform

Ert kanske viktigaste beslut?

Vi vill att ni skall lyckas med att hjälpa era kunder med sin digitaliseringsprocess. Låt oss hjälpa er att bygga de skräddarsydda och skalbara plattformar som ni behöver. Från kluster av virtuella servrar, egna IP adresser, lager 1-2-3 nät med QinQ eller VLAN till egen övervakning och larmhantering.

Ta total kontroll eller dela ansvaret. Använd bara den kapacitet ni verkligen behöver och lär er att snabbt skala upp eller ned resurser efter behov.