Support

Som partner väljer du vilken supportnivå ni vill ha för varje kund eller punkt

Layer & Meshs support är en tjänst ämnad för partners. Som slutkund hänvisar vi dig till den partner ni har avtal med.

Vi har som standard support under vardagar mellan 08:00-17:00. Vi erbjuder även en utökad support vid behov. Den servicenivån avser tillgänglighet på kvällar, helger och även en dygnet runt SLA. Allt är baserat på det avtal man tecknat med oss.

En bild som representerar support med ett headset

Vem kan få support?

Med er säkerhet i fokus vidtar Layer & Mesh alltid försiktighetsåtgärder.

För att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt krävs det att du som kontaktar oss är en behörig kontaktperson för företaget. Kontaktpersoner kan enkelt läggas till och ta bort i administrationsportalen av en behörig avtalspart.

Ert Service Level Agreement (SLA) styr om ni har Bas eller Utökad support vilket i sin tur påverkar supportfönstret. För mera komplexa nätverkslösningar med trafik dygnet runt rekommenderar Layer & Mesh Utökad SLA.