Edge DC

Colocation i närområdet

Framtidens nättjänster ställer allt högre krav på förmågan att snabbt kunna transportera data mellan användare och servrar. Många av morgondagens applikationer och spel baseras på VR och AR. Dessa kräver en riktigt låg latens och därmed kortare avstånd mellan servrar i molnet och användaren.

Edge Data Center innebär rent konkret att servrar placeras i en absolut närheten av slutanvändare för att skapa bättre förutsättningar för snabba trafikflöden, säkerhet och tillgänglighet.En 3D-modell av en stadsdel med ett datacenter infogat i fasaden på en av byggnaderna.

Vad är ett Edge DC?

Servrar i en optimal miljö nära användaren

Ett Edge Data Center huserar servrar, privata moln och applikationer i en direkt närhet till användaren. Detta för att undvika latens och annat som kan störa drift och tillgänglighet. Vi har oftast ett Edge DC inom bara några kilometers avstånd.

Ett annat syfte med Edge DC är att fördela lasten över ett flertal knutpunkter och fiberanslutningar. Tillsammans skapar alla dessa punkter en väsentligt förbättrad säkerhet och tillgänglighet i hela nätet.

Layer & Mesh Edge DC

Närhet

Undvik långa avstånd och kostsamt underhåll med colocation i ett Edge Data Center. En bekvämare lösning för kunden som vill ha möjlighet att titta till sin servermiljö mycket och ofta.

Tillgänglighet

Trafiken flödar alltid den bästa vägen genom vårt nätverk. Blixtsnabb failover ökar tillgängligheten drastiskt och med redundanta fiberlänkar in och ut ur våra anslutna Edge data center kan kunden vara säker på att alltid nå sina resurser.

Kapacitet

Fiberanslutningar hela vägen från användare till server maximerar kapacitet och minimerar latens. Förutom upplevelsen av att server står intill användaren ger detta också förmågan att möta kraven som molnbaserade tjänster och applikationer ställer.