Delad vDC

Egna fysiska servrar eller privata klustrade moln?

Det är varken ekonomiskt, skalbart eller klimatsmart att behålla drift av egna fysiska servrar. Fördelarna med klustrade moln är många, men framför allt att man slipper stora investeringar i hårdvara, licenser, drift och underhåll. Det är även svårt att hitta ambitiös och kunnig personal.

Vårt vDC eller virtuella Data Center är utspritt över tre geografiskt åtskilda datacenters i Stockholm. Allt bygger på infrastrukturen i vårt mesh metro nät. Detta skapar driftsäkerhet, redundans och en enorm trygghet. Vid behov sätter vi upp en extra pool av resurser på nolltid. Virtualisera er infrastruktur idag och framtidssäkra er verksamhet.

De i stockholm belägna stadsdelarna västermalm, södermalm och norrmalm sammanlänkade över ett fibernätverk. I varje stadsdel står ett server-rack som representerar en del av ett virtualiseringskluster.

Vad innebär delad vDC?

Dela på resurser, kostnader och få tillgång till oändligt med kapacitet!

Få företag har personalen eller kapaciteten att bygga och underhålla en egen infrastruktur. Endast stora enterprise-företag har haft tillgång till denna lyx fram tills nu. Delad vDC innebär en direkt tillgång till stora pooler av CPU, RAM, SSD och diskyta. Denna kapacitet kontrollerar användaren via ett intuitivt webbgränssnitt. All data är självklart separerad från andra användare av klustret.

Detta är ett klimatsmart och ekonomisk fördelaktigt val där man delar på kostnader och får tillgång till oändligt med skalbara resurser.

Klimatsmart

Varför inte?

Servrar och datorer är idag stundtals helt outnyttjade resurser, likt dagens bilar står de parkerade på företag eller i datorhallar utan att användas under stora delar av dygnet. Detta är ett enormt slöseri som medför en negativ miljöpåverkan.

Vi människor måste lära oss att vårda vår planet, naturresurser och tänka om kring mycket. Vi möjliggör nu en snabb förändring av utvecklingen och ett fokus mot en hållbar utveckling och delade resurser. Använd bara den kapacitet ni behöver just för tillfället. Var med och trimma ditt företags kostnader och miljöpåverkan.

Layer & Mesh – Virtual Data Center

Skalbart

Att köpa in, installera och managera fysiska servrar då företaget växer tar tid och kostar pengar. Statiska resurser kanske står outnyttjade om företaget plötsligt krymper. Ett par knapptryckningar bort så kan en virtuell maskin skalas upp eller ner för att matcha dynamiska behov.

Enkelt

I motsats till vad många tror är molnlösningar inte bara något för de tekniskt bevandrade. Tvärtom. Virtualiseringsklustret manageras och underhålls av Layer & Mesh och ni kan koncentrera er på kärnverksamheten. En filserver eller en printserver kan vara beställd och uppsatt på en halvtimme med full åtkomst från kontorets LAN. Svårare ska det inte vara.

Prisvärt

Inga stora kostnader för inköp, installation och drift. Anpassa den virtualiserade IT-infrastrukturen efter beräknad användning istället för att köpa in dyr hårdvara som både kan vara under- eller överdimensionerad inom några månader. Betala för det ni behöver när ni behöver det.

Tillvalstjänster:

FWaaS

Skydda era resurser med en virtualiserad brandvägg. En smart centraliserad brandväggslösning kan spara mycket huvudvärk. Enkel managering, snabb uppsättning och brandväggsregler som kan gälla för ett eller flera bakomliggande LAN. Säkerhet så enkelt som möjligt.

Colocation

När en renodlad virtualiseringsmiljö inte passar mot kravbilden finns flera alternativ. Kombinera moln- med colocationlösningar och bygg en hybridmiljö eller titta på en Enterprise- eller Edge DC lösning för stränga krav kring kring säkerhetsklassning eller egenmanagerad hårdvara.

VLAN

Virtual Data Center tillsammans med Layer & Meshs kommunikationslösningar kan lägga till grunden för en kostnadseffektiv och kraftfull infrastukturslösning för små som stora företag. I vårt fibernätverk är hastigheterna aldrig ett problem. Vi kan nu flytta data lika snabbt som en SSD kan skriva datat till disk.