Framtid

Vi skall vara med och förändra!

Vi är ständigt färgade av tankemönstret och föreställningens ramar, det vi kallar för normal vetenskap. Vi på Layer & Mesh gillar utmaningar, lösa morgondagens tekniska gåtor och hitta anomalier som får oss att se på tillvaron utifrån ett nytt perspektiv. Vi vill påskynda den vetenskapliga revolutionen och vara delaktiga i att lösa mänsklighetens utmaningar.

Vi har hittills bara skrapat på ytan kring möjligheterna med machine learning och AI. Ett paradigmskifte knackar på dörren och vår resa avseende automatisering, delning av resurser och logistik, kostnader och kunskap har bara börjat.

DC i Blockkedja

Alltid högsta säkerhet!

Hur skall vi uppnå morgondagens säkerhetskrav? Vi utforskar just nu möjligheterna att använda vårt Mesh nät och ett stort antal geografiskt åtskilda Data Centers för att skapa en ny säkerhetsstandard. Med ett decentraliserat nät, klustrade DCs, låg latens, synkron skriv och läsning skall vi vara med och skapa högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.

Via blockkedjeteknologi kan vi splittra och sammanfoga all trafik och data. Vi kan nyttja en mängd geografiskt åtskilda DCs och skapa en helt ny nivå av multifaktorautentisering för uppnå gemensam konsensus kring viktig information som identiteter, journaler och värden.

Plattformar

Skräddarsydda branschplattformar

Vår vision för framtiden är plattformar optimerade för specifika användningsområden som exempelvis Gaming as a Service, CAD as a Service och Post Production as a Service. Tillsammans med pionjärer inom respektive område vill vi att bygga skräddarsydda plattformar. Tiden då infrastruktur och beräkningskraft stod outnyttjad är förbi. Nätet behöver inte längre vara den flaskhals som stoppar utvecklingen.

Automatisering

Självadministrerande nätverk

Layer & Mesh har sedan starten 2006 automatiserat alla tänkbara och otänkbara tjänster. Nu är det dags för nästa steg, ISP as a Service. För att möjliggöra för våra partners att bedriva operatörsverksamhet arbetar vi nu på att bygga upp en portal där allt från avtal, larm till virtualiseringsinfrastruktur ska kunna styras med några enkla knapptryckningar. Vår vision är ett självadministrerande och självläkande nät där ”Plug and Play”-principen ska vara rådande. Lanseringen beräknas ske under 2020. I labbet är vi redan där!

Sammankopplade Metro-nätverk

Vårt Mesh nät expanderar

Tillsammans med Svenska stadsnätsförening ser vi nu äntligen en möjlighet att expandera utanför Stockholm. Linköping, Nyköping och Västerås står näst på tur i vårt att arbete att sprida våra tjänster i hela Sverige och i och med detta, sprida vårat unika sätt att bygga nätverk på.

Innovations Hub

Använd vårt nätverk av människor, kunskap och infrastruktur för att lyckas med er idé!

Har ni en idé som behöver utvecklas och testas, men saknar viss kunskap, kontakter, infrastruktur eller virtualisering? Vänd er till oss så kan vi kanske hjälpa er att realisera er dröm. Vi vill premiera bra idéer och entreprenörskap som tar oss framåt. Skicka oss ett mail så börjar vi där.