Hållbarhet

Certifierat klimatsmart

Layer & Meshs systematiska miljöarbete är en viktig del av vår verksamhet. Vi genomgår just nu en certifieringsprocess enligt ISO 14001 där en central del är våra miljömål och vår miljöpolicy.

En modell av ett träd renderat i 3D.

Miljöpolicy

Layer & Mesh arbetar aktivt för att skydda miljön, motverka föroreningar minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:


Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
Prioritera miljöcertifierade leverantörer i möjligaste mån.

Sträva efter att över tid minska verksamhetens negativa klimatavtryck
Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt.

Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet.

Ansvar


Varje anställd och intern resurs hos oss åtar sig att:


Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav.

Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.