Säkerhet

Certifierat säkert och hållbart

Informationssäkerhet har alltid varit centralt för oss på Layer & Mesh. Därför genomgår vi just nu en certifieringsprocess enligt ISO 27001 för att framhäva detta arbete.

Kvalitet och säkerhet

Layer & Mesh åtar sig att arbeta aktivt med informationssäkerhet genom att:


Definiera informationssäkerhetsmål utifrån behovet av att skydda våra informationstillgångar, och kommunicera dessa mål till organisationen och till andra intressenter.

Aktivt arbeta med kontinuerliga förbättringar, inklusive riskbedömningar och riskbehandlingar, för att effektivt uppnå informationssäkerhetsmålen.

Investera i teknologi och kompetens för informationssäkerhet,
Kontinuerligt informera personal om varför informationssäkerhet är viktigt.

Se till att all personal får relevant utbildning har en god medvetenhet om informationssäkerhet samt aktuella hot.

Säkerhetsmål

Layer & Mesh mätbara informationssäkerhetsmål är:


Systematiskt jobba mot en högre nivå av driftsäkerhet genom att öka antalet fel som systemet kan hantera samtidigt.

Effektiv hantering av informationssäkerhetsincidenter.

Omfattning


Områden som berörs i vårt ledningssystem för informationssäkerhet inkluderar:


Roll- och ansvarsfördelning
Personalsäkerhet
Hantering av informationstillgångar
Behörighetsstyrning
Riskarbete
Informationsklassning
Fysisk säkerhet
Leverantörssäkerhet
Driftssäkerhet