FWaaS

Bättre säkerhet och tillgänglighet!

En fysisk brandvägg skyddar er effektivt mot intrång, men skapar i sig en ny form av sårbarhet. Traditionella brandväggar står ofta placerade på den geografiska punkt där kontorsnätverket finns. Det är nästan alltid en fysisk enhet och går den sönder eller missar man underhåll av den, riskerar man ett onödigt stillestånd.

I branschen kallar vi detta för en SPOF eller Single Point Of Failure. Nu går det att undvika detta genom att arbeta med vårt virtualiseringskluster. En virtualiserad Open Source baserad brandvägg installeras på flera servrar och på flera platser. Tillsammans utgör dessa resurser, nätet och brandväggsapplikationen en virtualiserad brandväggstjänst med full redundans.

En 3D-modell av en tegelvägg med en brinnande symbol i mitten.

Vad innebär FWaaS?

En virtualiserad brandväggstjänst som kommer att ersätta de fysiska brandväggarna

FWaaS eller Firewall as a Service är en virtualiserad brandväggstjänst. En Open Sourcebaserad brandväggsmjukvara installeras på en klustrad virtuell maskin. I och med att den är klustrad och installerad på flera servrar i minst tre geografiskt åtskilda Data Centers är tillgängligheten oerhört hög.

Tillsammans med vår lager 2 tjänst VLAN möjliggör FWaaS en helt ny nivå av säkerhet, kapacitet och tillgänglighet. Man slipper tidskrävande resor till punkten där den fysisk brandväggen tidigare varit placerad. Man kan nu med enkelhet förändra regler och policys från distans.

Grundkonfigurationer:

FWaaS-00

Rekommenderas för det lilla kontoret med användare som inte behöver några avancerade tjänster.

– 1 vCPU-kärna
– 1 GB RAM
– 5 GB HDD

FWaaS-01

Rekommenderas för företaget som ställer högre krav på prestanda och användandet av CPU intensiva tjänster så som VPN. Lämpar sig också för kunder som kopplar flera VLAN till en och samma brandvägg.

– 2 vCPU-kärnor
– 2 GB RAM
– 5 GB HDD

FWaaS-02

Rekommenderas för större företag som är i behov av avancerade regler och prestandaintensiva operationer. Även denna grundkonfiguration lämpar kunder som kopplar flera VLAN till en och samma brandvägg.

– 4 vCPU-kärnor
– 4 GB RAM
– 5 GB HDD

Vill du veta mer? Prata med vår brandväggsspecialist.

Fördelar med Firewall as a Service

Tillgänglig

Lösningen hostas i vårat redundanta virtualiseringskluster. Om en nod i klustret skulle gå ned migreras brandväggen över till en annan nod med minimal failover.

Anpassningsbar

Med en generös standard och ett brett utbud av tilläggstjänster passar brandväggstjänsten för all typ av verksamhet.

Prisvärd

Med en låg och fast månadskostnad är det enkelt att budgetera.

Tilläggstjänster:

VLAN

Koppla samman ert huvudkontor med era kontor eller skapa anslutningar mot datacenter och virtualisering. Våra datakommunikationstjänster ger kunder möjlighet att bredda sin nätverk och hitta nya vägar.

QinQ

Fullständig kontroll med QinQ tunnling av VLAN. Skräddarsy trafikflöden inom er IT-miljö utan komplicerade konfigurationer med Layer & Meshs QinQ-tjänst.

Virtual Data Center

Virtualiserad infrastruktur för små och stora företag. Inköp, installation och underhåll av fysisk hårdvara behöver inte längre vara faktorer för den som vill handha servrar. Med vårt trippelt redundanta virtualiseringskluster kan du bygga din lösning precis som du vill ha den och skala upp och ner efter behov.