Annonsering i Svenska Dagbladet

Layer & Mesh lanserar världens snabbaste nät

Nu kan alla få 100.000Mbit/s och 0,1ms i ping.

Företaget Layer & Mesh utvecklar ett nytt och rekordsnabbt nät för nästa generation plattformar, privata moln, spel, Internet och Intranet. Till skillnad från andra Internetoperatörer så jobbar Layer & Mesh i alla datalager och meshar alla nät. Det vi gör är att vi installerar både passiv och aktiv utrustning i hela kommunikationskedjan. Vi kopplar samman allt likt ett flertal spindelnät som ligger omlott varann där informationen kan förflyttas via en stor mängd redundanta knutpunkter. Trafiken är meshad innan den tar sig vidare ut till privata nät eller Internet. Vi är dessutom ensamma om att jobba med protokollet TRILL, som möjliggör en helt automatiserad lastbalansering mellan alla anslutningar och punkter, säger Daniel Persson, VD på Layer & Mesh.

Layer & Mesh har specialiserat sig på tekniken fiber, som i sin fysiska form även kallas för lager 1. Talar vi om smartphones och 5G så är luften lager 1, det är ett så kallat fysiskt lager. Vare sig luft eller en glasfiber innehåller någon som helst information, utan den måste man tillföra och det gör man i lager 2, det switchade lagret. Vi är idag sannolikt bäst i världen på denna lager 2 trafik, man kan säga att det är nätet innan Internet. Lager 3 kallas för Internet och är det lager som människor känner till, det är den routade IP-trafiken som når både hushåll och företag via routers. Då lager 3 trafik adresseras ut till alla på Internet är denna mer sårbar för överbelastningsattacker och intrång än lager 2 trafik. Daniel menar att mycket av affärskritisk data och spelande kommer att gå via lager 2 framöver. Då slipper man kapacitet, säkerhet och tillgänglighets problem, som exempelvis kan orsaka en hög ping eller ett stillestånd.

Genom att tillföra ljus i fibern kan man sända information från en switch till en annan. Ljusets impulser digitaliseras i switcharna och det är i just detta lager Layer & Mesh briljerar. Vi har ett alldeles unikt och platt nät, som är lätt att skala och lastbalansera. Är det fullt med trafik i en svartfiber väljer trafiken en alternativ väg helt av sig självt. Vissa kallar detta för AI, men vi som jobbar med det till vardags kallar det för machine learning. Layer & Mesh har tusentals färdvägar för trafiken mellan en A & B punkt i Stockholm. En normal operatör arbetar bara med en färdväg.

Med denna unika distribution av datatrafik har vi skapat hastighetsökning om cirka 10 miljarder gånger om vi jämför dagens hastigheter med den kapacitet man fick på 90-talet via faxmodem. Vårt nät är nu betydligt snabbare än hårdvarans läs och skrivhastigheter mot lagringsmedia. Vi tar om det en gång till, vårt nät är nu betydligt snabbare än hårdvarans läs och skrivhastigheter mot lagringsmedia. Det går m.a.o snabbare att transportera data i sträckor om 10km mellan två switchar i lager 2, än den tid det tar att transportera data mellan CPU, RAM och SSD minnet i en dator eller smartphone. Detta är början på nästa tekniska revolution och nu gäller det att tänka utanför vetenskapens ramar för att hänga med i racet.

Vad skall man då med denna prestanda till? Användningsområdena är många och kommer att påverka oss alla i vår vardag, även miljöpåverkan kommer att förbättras positivt. Den som har spelat datorspel har säkert varit med om att en hög ping eller latens, får följden att spelet laggar. Både VR och AR spel kommer att ställa helt nya krav på kommunikations prestandan. Vi ser nu en snabb utveckling och fokus mot delade resurser. Detta är en stor fördel då prestandan finns i plattformen eller i det privata molnet. När man har registrerat ett konto i spelplattformen får man köpa speltid där prestandan ingår. Detta får följdeffekten att man inte behöver ha en dyr speldator, menar Daniel Persson. Datorer är idag en outnyttjad resurs, likt dagens bilar står de parkerade i hem, på företag och används ej stora delar av dygnet. Ett enormt slöseri med en gigantisk miljöpåverkan.

Tors Torn

Redan under 2018 driftsatte Layer & Mesh en första bostadsrättsförening i Stockholm med 100.000Mbit/s lager 2 trafik och 10.000Mbit/s lager 3 Internet trafik. Vi lanserade även tillgång till en klustrad superdator, som man kan hyra på kran.

De som bor i denna bostadsförening skulle i praktiken kunna köpa en hel serverhall med exempelvis 1.800 kärnor, 2TB RAM och 100TB lagring i två dagar för att sedan stänga ner tjänsten. Möjligheten att dela resurser, kunna skala upp och skala ned datorkraft oerhört effektivt och billigt kommer nu att förändra världen snabbt. Tidigare har bara statsmakter och stora universitet kunnat bygga infrastrukturen och superdatorerna, men nu gör även privata aktörer, som Layer & Mesh detta. Vi har dessutom världens kraftfullaste stadsnät, som kan förmedla tjänsten vidare direkt hem till människors vardagsrum utan kapacitetsbortfall.Vi inleder med att erbjuda dessa infrastrukturtjänster via återförsäljare och de tjänsteleverantörer som bygger morgondagens plattformar, som t.e.x spelutvecklare. Infrastrukturen är redan nu tillgänglig i Stockholm och vi påbörjar nu vår expansion i övriga landet. Det här kommer att bli hur kul som helst, avslutar Daniel Persson.

Layer & Meshs logotyp.

Stockholm har blivit Layered & Meshed.