Centraliserad autentisering som tjänst

Layer & Mesh erbjuder implementering, utbildning och underhåll av centraliserad autentisering.

Tjänsten förmedlas via vårt virtualiseringskluster med en historisk tillgänglighet om 100% sedan start 2017. Ni avgör själva säkerhetsnivån som skall uppnås. Mot denna plattform kan era IT-tjänster helt automatiserat fråga om behörighet via OpenID Connect och SAML protokollet. Man når sin användardatabas och de tjänster som skall skyddas via ett användarvänligt WebGUI. Se till att även er verksamhet skyddas av multifaktor och multiprotokoll autentisering.

Vill ni veta mera? kontakta: team@layermesh.se