Layer & Mesh aktiverar gröna noder – augusti 2021

Ett passivt grönt nät 

Vi har försett en stor mängd Stokab noder och DC´s med passiv utrustning och sparar energi åt staden och Stokab.

Det är en avgörande förändring som krävs för att kunna klara av EU’s mål avseende The Green Deal.

The Green Deal

Kontakta oss