IaaS

Infrastruktur som tjänst

Under några år nu har IT-branschen gått från fysiska servrar i data center till virtualiserade, molnbaserade diton. Anledningarna för detta är många, men det som primärt brukar lyftas fram är minskade kostnader i form av inga dyra inköp och underhåll, ökad effektivitet då tidskrävande installationer/driftsättningar inte längre är en faktor och skalbarhet i och med möjligheten att dynamiskt förändra mängden servrar efter företagets behov. Layer & Mesh kan sätta upp en virtualiserad server på nolltid vid beställning.

Vårt virtualiseringskluster är utspritt över tre data center i Stockholm, alla anslutna till vårt meshade nät med flertalet 100Gbits fiberlänkar. Detta ger redundans inte bara på länknivå utan även på datacenternivå.

Virtualisera er infrastruktur idag och framtidssäkra er verksamhet.

Vad är infrastruktur som tjänst?

Infrastruktur as a service är managerad hårdvara tillgängliggjort av en externt part.

Virtual Data Center och Storage är två koncept inom Iaas där resurser ur en stor pool av CPU, RAM och diskyta görs tillgänglig för användare i formen av exempelvis en virtuall server eller en lagringsyta. IaaS är grundplattformen för alla typer av molnlösningar. Tjänsten syftar till att erbjuda molnbaserad IT-infrastruktur, servrar och IT-system som ett alternativ till fysiska servrar stående på ett kontor eller i ett data center.

Layer & Mesh – Virtual Data Center

Skalbarhet

Att köpa in, installera och managera fysiska servrar då företaget växer tar tid och kostar pengar. Statiska resurser kanske står outnyttjade om företaget plötsligt krymper. Ett par knapptryckningar bort så kan en virtuell maskin skalas upp eller ner för att matcha dynamiska behov.

Enkelt

Enkelt. I motsats till vad många tror är molnlösningar inte bara något för de tekniskt bevandrade. Tvärtom. Virtualiseringsklustret manageras och underhålls av Layer & Mesh och ni kan koncentrera er på kärnverksamheten. En filserver eller en printserver kan vara beställd och uppsatt på en halvtimme med full åtkomst från kontorets LAN. Svårare ska det inte vara.

Prisvärt

Inga stora kostnader för inköp, installation och drift. Anpassa den virtualiserade IT-infrastrukturen efter beräknad användning istället för att köpa in dyr hårdvara som både kan vara under- eller överdimensionerad inom några månader. Betala för det ni behöver när ni behöver det.

Tillval:

FWaaS

Skydda era resurser med en virtualiserad brandvägg. En smart centraliserad brandväggslösning kan spara mycket huvudvärk. Enkel managering, snabb uppsättning och brandväggsregler som kan gälla för ett eller flera bakomliggande LAN. Säkerhet så enkelt som möjligt.

Standard DC

När en renodlad virtualiseringsmiljö inte passar mot kravbilden finns flera alternativ. Kombinera moln- med colocationlösningar och bygg en hybridmiljö eller titta på en Enterprise- eller Edge DC lösning för stränga krav kring kring säkerhetsklassning eller egenmanagerad hårdvara.

VLAN

Virtual Data Center tillsammans med Layer & Meshs kommunikationslösningar kan lägga till grunden för en kostnadseffektiv och kraftfull infrastukturslösning för små som stora företag. I vårt fibernätverk är hastigheterna aldrig ett problem. Vi kan nu flytta data lika snabbt som en SSD kan skriva datat till disk.