INTEGRITETSPOLICY

Layer & Mesh respekterar den personliga integriteten och behandlar inte personuppgifter om dessa inte har tillhandahållits Layer & Mesh frivilligt av den individ vars personuppgifter det rör. Layer & Mesh efterlever de nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring dessa villkor.

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

GDPR är en ny förordning som gälleri hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Vi kommer behandla era personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte behandla de anställdas personuppgifter för något annat syfte än att kunna leverera våra tjänster. Vi använder Uppgifter om e-post och mobiltelefon för att kunna skicka ut information som: driftsinformation, larm om tillfälliga avbrott, planerade underhållsarbeten förändring av villkor och tjänst samt e-fakturor.

DIN RÄTT TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst kontakta oss och be om att få dina personuppgifter borttagna från våra system. Kontakta oss på: team@layermesh.se.