Historien

Internet är bara en fluga!

Under mitten av 90-talet var grundarna till Layer & Mesh pionjärer kring det verktyg som nästan alla arbetar med idag. På bara något år sålde grundarna över 500.000st faxmodem med något nytt – Internet! Det blev en omedelbar succé och Internet fick ett snabbt genomslag och har på kort tid förändrat nästan allt i samhället.

På senare tid har dock tilltron till Internet svikit. Det digitala kriget har tilltagit och nu handlar det inte bara om statsmakter som testar varandras sårbarhet på nätet. Både hackers och stora sociala nätverksgrupper kan enkelt slå ut viktiga samhällsfunktioner. Flera länder lanserar nu sina egna och helt isolerade nät. Det ter sig allt mer som att Internet faktiskt bara varit en fluga, trots allt.

Mitt under denna turbulenta tid av förändring föddes tanken kring att skapa Layer & Mesh. Ett utvecklingsbolag som utgår ifrån att varje ny dag har något nytt att erbjuda, ny kod, kunskap, nya protokoll eller teknik. Med en ambition att utmana andra och oss själva skall vi stå för förnyelse och helt nya möjligheter.

Partners

Vinna eller försvinna?

Vi vill att Ni skall lyckas! Vi utvecklar inte bara unika plattformar utan även världens snabbaste nät. Tillsammans utgör detta grunden för nästa tekniska revolution. 

Vi hjälper er att förmedla all infrastruktur som kapacitet, tillgänglighet, säkerhet, plattformarna, privata & GDPR säkra moln, Internetaccessen Intranet och SD-WAN lösningarna.

Användare

Bästa tillgänglighet, kapacitet och säkerhet är en riktigt bra början.

Datorer är idag en outnyttjad resurs, likt dagens bilar står de parkerade i hem och på företag utan att användas under stora delar av dygnet. Detta är ett enormt slöseri med en gigantisk miljöpåverkan. Vi möjliggör nu en snabb förändring av utvecklingen och ett fokus mot delade resurser. Köp bara prestandan när den faktiskt behövs, du har alltid tillgång till den bästa prestandan till den lägsta kostnaden och med minsta tänkbara miljöpåverkan.

Användare

Bästa tillgänglighet, kapacitet och säkerhet är en riktigt bra början.

Datorer är idag en outnyttjad resurs, likt dagens bilar står de parkerade i hem och på företag utan att användas under stora delar av dygnet. Detta är ett enormt slöseri med en gigantisk miljöpåverkan. Vi möjliggör nu en snabb förändring av utvecklingen och ett fokus mot delade resurser. Köp bara prestandan när den faktiskt behövs, du har alltid tillgång till den bästa prestandan till den lägsta kostnaden och med minsta tänkbara miljöpåverkan.