Proof of Concept

Premiär för världens kraftfullaste infrastruktur.

Nu vill vi dela infrastrukturen, resurserna och viljan att skapa de bästa tjänsterna med våra partners. Via nya plattformar kommer alla att kunna ta del av vår kunskap, teknik och framgång

I och med vår snabba utveckling av infrastrukturen i lager 1-2-3 har vi lyckats skapa nya innovativa kommunikationslösningar och delar resurser med en hög säkerhet och kapacitet – en hastighetsökning om cirka 10 miljarder ggr sedan början av 90-talet. Accessen till våra plattformar och tjänster är nu betydligt snabbare än hårdvarans läs och skrivhastigheter mot lagringsmedia.

Vi står inför ett paradigmskifte och möjlig exponentiell utveckling. Vi tar nu de första stegen mot delade mål, resurser och ett delat ansvar. Detta kommer att bli en del av lösningen för en hållbar utveckling och ljusare framtid.

De i stockholm belägna stadsdelarna västermalm, södermalm och norrmalm sammanlänkade över ett fibernätverk. I varje stadsdel står ett server-rack som representerar en del av ett virtualiseringskluster. Till vänster i bild syns ett datacenter.

Milstolpar mars 2019

– Vi når nu cirka 95% av alla fastigheter i Stockholm med 100 000 Mbit/s kapacitet.

– Vi har driftsatt 10 st. Enterprise DC:s med 100 000 Mbit/s kapacitet.

– Vi har driftsatt 10 st. EdgeDC:s med 100 000 Mbit/s kapacitet.

– Vi har driftsatt 30 st. Områdesnoder, mindre DC:s för korskopplingar med 100 000 Mbit/s kapacitet.

– Byggt på världens största svartfibernät som grund.

– Protokoll TRILL deployed.

Klustrad virtualisering


Till skillnad mot andra Stacklösningar nyttjar vi styrkan i infrastrukturen fullt ut.


Vi har dessutom skapat ett flertal skalbara plattformar baserat på klustrad virtualisering i världsklass. Vi klustrar alltid minst tre st. geografiskt åtskilda Data Centers, som synkar all data i realtid. Välj efter kundbehov mellan enklare DC:s och Enterprise DC:s med all ny teknik.

2010:

START VIRTUALISERING

Vår interna infrastruktur virtualiseras

2014:

PROXMOX DEPLOYED

3st geografiskt åtskilda DCs. Hybridlösning.

2017:

LAYER & MESH STACK DEPLOYED

3st geografiskt åtskilda DCs, latens 0.1 – 0.2ms

2019:

Open Stack rocky deployed

3st geografiskt åtskilda DCs, latens 0.1 – 0.2ms

Nya unika affärsmöjligheter och infrastrukturtjänster:

1

Sömlös flytt av IP-trafik är möjlig när man byter adress.

2

Gratis 10GE portar till samarbetspartners som kvalificerat sig i Layer & Mesh preferred partner program.

3

Gratis 10GE portar till Enterprise DCs för preferred partners.

4

SD-WAN plattform som komplement alternativt failover.

Layer & Meshs logotyp. Liknar ett och-tecken med två kvadratiska rutor som fasats ihop. Den undre representera mesh coh den över plattformslagret.

Med denna infrastruktur, tjänster och viljan att leverera något utöver det vanliga kan vi bryta ny mark tillsammans, Enjoy!