Meshed Networks

Developed by the engineers
of Layer & Mesh

Infrastruktur i världsklass

Nu växer nät, virtualisering och applikationer samman

Layer & Mesh wholesale ger er tillgång till rätt kunskap och teknik. Vi utvecklar allt efter morgondagens krav kring kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. Kombinera våra tjänster och produkter för att leverera allt ifrån en enkel internetaccess till en komplex och skalbar infrastruktur i alla datalager. Vi kan tekniken kring alla bärare för kommunikation såsom fiber, 4G, 5G, radio och koppar.

Läs mer
PROOF OF CONCEPT

Projekt Stockholm

Världens snabbaste metronät med möjlighet att nyttja oändligt med skalbara resurser

Läs mer

ISPaaS

Internet Service Provider as a Service är en unik tjänst för våra partners.

Med hela vårt tjänsteutbud till ert förfogande kan ni anpassa allt efter era egna önskemål. Lägg till eller ta bort en tjänst från en punkt helt dynamiskt och betala bara för det som används.

Nu finns verktygen för att utveckla egna tjänster och eget DNA. Kontakta oss för mer information och bli samarbetspartner.

Läs mer

Virtuellt Data Center

Gör det ni är bäst på! Ta ett övergripande kundansvar.

Virtualisera era servrar, skala upp prestandan, skala ner den, lägg till och ta bort funktioner efter behov. Stäng ner egen drift och colocation med långa avtalstider och stela villkor. Vår virtualisering är placerad i flera geografiskt åtskilda Data Centers för bästa tillgänglighet och säkerhet. Vi hjälper er med planering och migrering.

Läs mer

Nyheter från Layer & Mesh

Svensk storage & backup – januari 2023 onsdag, mars 8, 2023 - Nu startar vi upp nya tjänster som manageras i Stockholm, Sverige
Layer & Mesh köper ICA Bank’s datorhall – september 2022 onsdag, mars 8, 2023 - Tillgänglig kraft 1,6MW och en total yta om 1750m2.

Kort om Layer & Mesh

Historien

Internet är bara en fluga!

Under mitten av 90-talet var grundarna till Layer & Mesh pionjärer kring det verktyg som nästan alla arbetar med idag. På bara något år sålde grundarna över 500 000 st. faxmodem med något nytt – Internet! Det blev en omedelbar succé och Internet fick ett snabbt genomslag och har på kort tid förändrat nästan allt i samhället.

På senare tid har dock tilltron till Internet svikit. Det digitala kriget har tilltagit och nu handlar det inte bara om statsmakter som testar varandras sårbarhet på nätet. Både hackers och stora sociala nätverksgrupper kan enkelt slå ut viktiga samhällsfunktioner. Flera länder lanserar nu sina egna och helt isolerade nät. Det ter sig allt mer som att Internet faktiskt bara varit en fluga, trots allt.

Mitt under denna turbulenta tid av förändring föddes tanken kring att skapa Layer & Mesh. Ett utvecklingsbolag som utgår ifrån att varje dag har något nytt att erbjuda, ny kod, kunskap, nya protokoll eller teknik. Med en ambition att ständigt utmana skall vi stå för förnyelse och helt nya möjligheter.

Partners

Vinna eller försvinna?

Vi vill att Ni skall lyckas! Vi utvecklar inte bara unika plattformar utan även världens snabbaste nät. Tillsammans utgör detta grunden för nästa tekniska revolution.

Vi hjälper er att förmedla all infrastruktur som kapacitet, tillgänglighet, säkerhet, plattformar, privata & GDPR säkra moln, Internetaccesser Intranet och SD-WAN lösningar.

Användare

Bästa tillgänglighet, kapacitet och säkerhet är en riktigt bra början.

Datorer är idag en outnyttjad resurs. Likt dagens bilar står de parkerade i hem och på företag utan att användas under stora delar av dygnet. Detta är ett enormt slöseri och en gigantisk miljöpåverkan. Vi möjliggör nu en snabb förändring av utvecklingen och ett fokus mot delade resurser. Köp bara prestanda när den behövs, till den lägsta kostnaden och med minsta tänkbara miljöpåverkan.