Meshed Metro Networks

Deployed by the engineers
of Layer & Mesh

Infrastruktur i världsklass

Nu växer nät, virtualisering och applikationer samman i framtidens plattformar

Layer & Mesh wholesale program ger er tillgång till rätt kunskap och teknik för att lyckas. Vi utvecklar allt efter morgondagens krav kring kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. Kombinera våra tjänster och produkter för att leverera allt ifrån en enkel internetaccess till en komplex och skalbar infrastruktur i alla datalager. Vi kan tekniken kring alla bärare för kommunikation såsom fiber, 4G, 5G, radio och koppar.

Läs mer
PROOF OF CONCEPT

Projekt Stockholm

Världens snabbaste metro nät med möjlighet att nyttja oändligt med skalbara resurser

Läs mer

ISPaaS

Internet Service Provider as a Service är en unik tjänst för våra partners.

Med hela vårt tjänstutbud till ert förfogande kan ni anpassa allt efter era egna önskemål. Lägg till eller ta bort en tjänst från en punkt helt dynamiskt och betala bara för det ni behöver när ni behöver det.

Ni får nu verktygen att utveckla egna tjänster med ert DNA. Kontakta oss för mer information om vårt partnerprogram

Läs mer

Virtuellt Data Center

Gör det ni är bäst på! Ta ett övergripande kundansvar.

Virtualisera era servrar, skala upp prestandan, skala ned den, förändra allt efter eget önskemål, tidplan, behov och budget. Stäng ned egen drift och colocation med långa avtalsåtaganden. Se fördelarna med att kunna skala upp och ned utan hänsyn till historiska IT-investeringar och långa engagemang . Vi rekommenderar vårt virtualiseringskluster som är placerat på flera geografiskt åtskilda Data Centers för bästa tillgänglighet och säkerhet. Vi hjälper er med planeringen och migreringen.

Läs mer

Nyheter från Layer & Mesh

Annonsering i Svenska Dagbladet onsdag, maj 29, 2019 - Layer & Mesh lanserar världens snabbaste nät. Företaget Layer & Mesh utvecklar ett nytt och rekordsnabbt nät för nästa generation plattformar, privata moln, spel, Internet och Intranet. Till skillnad från andra Internetoperatörer så jobbar Layer & Mesh i alla datalager och meshar alla nät...
Layer & Mesh lanserar ny webbsida onsdag, maj 29, 2019 - Layer & Mesh är ett utvecklingsbolag och en wholesale leverantör som erbjuder högsta kvalitet inom tjänster som kommunikation och virtualisering. Vi arbetar med alla fysiska bärare och framförallt i datalager 1-2-3. Vårt mål är att skapa förutsättningar så att våra samarbetspartners skall kunna bli morgondagens ledande operatörer...
SSNFs årsmöte i Göteborg måndag, mars 18, 2019 - Layer & Mesh introducerades för alla Stadsnät

Kort om Layer & Mesh

Historien

Internet är bara en fluga!

Under mitten av 90-talet var grundarna till Layer & Mesh pionjärer kring det verktyg som nästan alla arbetar med idag. På bara något år sålde grundarna över 500 000 st. faxmodem med något nytt – Internet! Det blev en omedelbar succé och Internet fick ett snabbt genomslag och har på kort tid förändrat nästan allt i samhället.

På senare tid har dock tilltron till Internet svikit. Det digitala kriget har tilltagit och nu handlar det inte bara om statsmakter som testar varandras sårbarhet på nätet. Både hackers och stora sociala nätverksgrupper kan enkelt slå ut viktiga samhällsfunktioner. Flera länder lanserar nu sina egna och helt isolerade nät. Det ter sig allt mer som att Internet faktiskt bara varit en fluga, trots allt.

Mitt under denna turbulenta tid av förändring föddes tanken kring att skapa Layer & Mesh. Ett utvecklingsbolag som utgår ifrån att varje dag har något nytt att erbjuda, ny kod, kunskap, nya protokoll eller teknik. Med en ambition att ständigt utmana skall vi stå för förnyelse och helt nya möjligheter.

Partners

Vinna eller försvinna?

Vi vill att Ni skall lyckas! Vi utvecklar inte bara unika plattformar utan även världens snabbaste nät. Tillsammans utgör detta grunden för nästa tekniska revolution.

Vi hjälper er att förmedla all infrastruktur som kapacitet, tillgänglighet, säkerhet, plattformarna, privata & GDPR säkra moln, Internetaccessen Intranet och SD-WAN lösningarna.

Användare

Bästa tillgänglighet, kapacitet och säkerhet är en riktigt bra början.

Datorer är idag en outnyttjad resurs, likt dagens bilar står de parkerade i hem och på företag utan att användas under stora delar av dygnet. Detta är ett enormt slöseri med en gigantisk miljöpåverkan. Vi möjliggör nu en snabb förändring av utvecklingen och ett fokus mot delade resurser. Köp bara prestandan när den faktiskt behövs, du har alltid tillgång till den bästa prestandan till den lägsta kostnaden och med minsta tänkbara miljöpåverkan.